VGA GIGA GTX 1070 8G-3FAN
-33%

VGA GIGA GTX 1070 8G-3FAN

5,000,000 đ 7,500,000 đ
VGA ZOTAC 730-1GD5
-37%

VGA ZOTAC 730-1GD5

250,000 đ 400,000 đ
VGA GIGA 730 2G-D5
-30%

VGA GIGA 730 2G-D5

350,000 đ 500,000 đ
VGA MSI GTX 650
-20%

VGA MSI GTX 650

400,000 đ 500,000 đ
vga giga gtx 750
-14%

vga giga gtx 750

600,000 đ 700,000 đ
vga msi gtx 750ti -2G
-21%

vga msi gtx 750ti -2G

1,100,000 đ 1,400,000 đ
VGA Asus GTX 1050 | 2G | D5
-11%

VGA Asus GTX 1050 | 2G | D5

1,600,000 đ 1,800,000 đ
VGA ASUS GTX 960|2G|D5
-12%

VGA ASUS GTX 960|2G|D5

1,400,000 đ 1,600,000 đ
VGA Gigabyte GTX 1050TI/4G/128Bit/DR5
-12%

VGA Gigabyte GTX 1050TI/4G/128Bit/DR5

2,200,000 đ 2,500,000 đ